Chào mừng bạn đến với CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC-PVGAS NORTH
Vũng Áng
Tin hoạt động PVGas North

PVGASN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thứ Hai, 24/04/2017

Chiều ngày 20/4/2016, Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (KMB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 tại tòa nhà Viện Dầu Khí, Hà Nội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty KMB.

Tham dự Đại hội, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; các cổ đông và người đại diện cổ đông, hiện nắm giữ  16.026.255 cổ phần, tương ứng 57,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Tại Đại hội, KMB đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch năm 2017; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2017 của HĐQT và BKS; Đổi tên Công ty và Công tác nhân sự bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

 Trong bài phát biểu tại Đại hội, ông trần Trọng Hữu, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty KMB thay mặt cho hơn 400 người lao động trong  công ty và Ban lãnh đạo KMB xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với KMB trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Trong năm 2016 và năm 2017, KMB vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khắc nghiệt: giá dầu, khí vẫn ở mức thấp và chưa thể phục hồi trong năm nay; nguồn cung LPG dư thừa, các hãng kinh doanh LPG đua nhau giảm giá để tránh hàng tồn kho; gian lận thương mại trong hoạt động bán lẻ diễn ra rộng khắp mà cơ quan quản lý nhà nước không xử lý được; nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh khí của chính phủ còn nhiều hạn chế và thay đổi nhiều lần do vậy hoạt động kinh doanh LPG trên thị trường diễn ra thiếu lành mạnh, hiệu quả kinh doanh thấp. KMB bắt đầu kinh doanh phân phối sản phẩm CNG từ cuối năm 2015 những do giá dầu quá thấp trong khí đó giá đầu vào cao do vậy kinh doanh CNG của KMB và Tổng công ty Khí Việt Nam tại miền Bắc bị lỗ.

 Đoàn Chủ tịch Đại hội đã giành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chất vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan. Các ý kiến xoay quanh hiệu quả kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các khúc mắc trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm CNG, nợ khó đòi của Công ty cổ phần Sơ sợi Đình Vũ PVTEX, kết quả sau thực hiện tái cơ cấu Công ty.

Đoàn chủ tịch đã cởi mở, thẳng thắn ghi nhận và trả lời thấu đáo các chất vấn của các cổ đông và đã được các cổ đông tham gia Đại hội chia sẻ, hợp tác.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự biểu quyết tán thành từ trên 90% đến 100% cho tất cả các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 như sau:

Hội đồng quản trị:

1.      Ông Trân Trọng Hữu – Chủ tịch

2.      Ông Đoàn Trúc Lâm – Thành viên

3.      Bà Hoàng Thị Thu Hằng – Thành viên

4.      Ông Trịnh Văn Minh – Thành viên

5.      Ông Vương Dũng Hoàng – Thành viên

Ban Kiểm soát:

1.      Bà Trần Thị Kim Phượng – Trưởng ban

2.      Bà Trần Thị Việt Anh – Thành viên

3.      Bà Chu Minh Hà – Thành viên

 Đại hội đồng cổ đông thường niên KMB đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới của Ban lãnh đạo KMB.

                                                                                                                                                   Ban Biên tập

 

Bảng giá bán lẻ GAS tháng 9.2018
Khu vực Bình 12kg Bình 45kg
 • Hà Nội 367.000 1.376.250
 • Bắc Ninh 367.000 1.376.250
 • Vĩnh Phúc 368.000 1.380.000
 • Bắc Giang 368.000 1.380.000
 • Phú Thọ 370.000 1.387.500
 • Thái Nguyên 370.000 1.387.500
 • Hòa Bình 370.000 1.387.500
 • Lạng Sơn 377.000 1.413.750
 • Bắc Cạn 377.000 1.413.750
 • Tuyên Quang 377.000 1.413.750
 • Yên Bái 377.000 1.413.750
 • Cao Bằng 381.000 1.428.750
 • Hà Giang 381.000 1.428.750
 • Sơn La 381.000 1.428.750
 • Lào Cai 381.000 1.428.750
 • Điện Biên 399.000 1.496.250
 • Lai Châu 399.000 1.496.250
 • Quảng Nam 0 0
 • Đà Nẵng 371.000 1.391.000
 • Thừa Thiên Huế 360.000 1.336.000
 • Quảng Trị 350.000 1.300.000
 • Quảng Bình 350.000 1.300.000
 • Hà Tĩnh 310.000 1.163.000
 • Nghệ An 310.000 1.163.000
 • Nam Định 330.000 1.225.000
 • Thái Bình 325.000 1.205.000
 • Ninh Bình 330.000 1.225.000
 • Hà Nam 325.000 1.205.000
 • Hưng Yên 295.000 1.100.000
 • Thanh Hóa 357.000 1.330.000
Danh mục